Berlin, Germany

Logo_MB_BerlinHost: Laura Dittmann (@LauraDittmann)

Laura

Date: November 17th, 2016

Start time: 6:30 PM

Venue: BowlingCenter am Alexanderplatz

Rathausstrasse 5

10178 Berlin-Mitte, Rathaus-Passagen

Cost: € 0,00

Registration: http://measurebowling-berlin-7.eventbrite.de

Sponsor: e-dynamics

 

5th event in Berlin on November 19th, 2015! 

25 attendees; our highscore was 168 points from Matthias

2015 measurebowling berlin

4th event in Berlin on June 11th, 2015! 

Bowling_2[AtNo]

3rd event in Berlin on November 20th, 2014!

berlin

2nd event in Berlin on June 12th, 2014!

measurebowling-3-berlin

1st event in Berlin on November 14th, 2013!
measurebowling-berlin-november-2013